KONTAKT

stowarzyszenie_polart@interia.pl

tel  00 48 – 12 429 -70-40

KRS: 0000248803, NIP: 6772213118, REGON: 351400271

Numer konta  : 40 1240 4533 1111 0010 3142 4771