ZARZĄD

Numer KRS: 0000248803  

14stycznia

Joanna Katarzyna Krupińska-Trzebiatowska – Prezes

joanna.kt@poczta.fm

art_7547
Jerzy Jan Nowakowski – wiceprezes

nowakowskijerzy@wp.pl

galuszka
Franciszek Gałuszka – Skarbnik

f.galuszka@onet.pl

dous

Stefan Dousa – Wiceprezes

sdousa@pk.edu.pl

Janusz Panek – Sekretarz

14stycz_1
od lewej: Stefan Dousa, Marta Patena, Renata Bonczar, Jerzy Nowakowski, Jan Poprawa, Ferdynand Nawratil

Ferdynand Nawratil – Członek Zarządu

fnawratil@gmail.com

Józef  Lipiec – Członek Zarządu

jozef.lipiec@wp.pl

Marta Patena – Członek Zarządu

marta@patena.pl

Jan Poprawa – Członek Zarządu

miglioramento@op.pl

Józef Kazimierz Mędrala – Członek Zarządu

kancelaria@jmkkancelaria.pl

Renata  Bonczar-Poloczek – Członek Zarządu

renata@op.pl

ART_4879

Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski –  Prezes honorowy

Andrzej  Ziębliński – Wiceprezes  
azieblinski@asp.krakow.pl;  
Koncert Finałowy w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
prof. Andrzej Ziębliński