ADRIAN POLOCZEK

O firmie – RECO – RECO – Konserwacja Zabytków

Adrian Poloczek ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom
w 1980 roku na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki.
Na swoim koncie ma kilkadziesiąt realizacji konserwatorskich znaczących obiektów
architektury sakralnej; między innymi polichromie; w kościele p. w. Św. Szczepana w
Katowicach, w Kaplicy Aniołów Stróżów w Katowicach, w kościele p. w. Św. Michała
Archanioła w Żernicy, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.
Elewacje kościołów; p. w. Najświętszej Marii Panny w Katowicach; kościoła przy
Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle -Czarne. Wykonał prace w zakresie architektury
świeckiej; pałace ;
J.A. Goldsteinów w Katowicach, pałac w Szałszy, kamienice, oraz obiekty użyteczności
publicznej m. innymi; wnętrza i elewacje Banku Śląskiego, polichromie i sztukaterie
Banku Państwowego PKO w Katowicach. Konserwator malarstwa sztalugowego i
ściennego, rzeźby drewnianej i kamiennej. Obok konserwacji zajmuje się malarstwem
głównie w technice pastelu.
Autor kilku wystaw indywidualnych. Bierze udział w wystawach zbiorowych.
Członek ZPAP, członek stowarzyszeń; POLART i SPP.
Rzeczoznawca w dziedzinie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej Ogólnopolskiej
Rady Konserwacji Dzieł Sztuki przy ZG ZPAP.
Nagradzany i odznaczany za osiągnięcia w obu dziedzinach działalności artystycznej.