Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Twórczego POLART w Krakowie za rok 2016

ZARZĄDZANIE.

  • W 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia – 7 kwietnia 2016 r. na Zamku w Niepołomicach.
  1. przyjęto sprawozdanie merytoryczne z działalności 2015
  2. przyjęto sprawozdanie finansowe z działalności 2015
  3. udzielono absolutorium Zarządowi
  4. przyjęto nowych członków: Jan Zych, Adam Gryczyński, Wisła Batruch, Marek Dunin-Wąsowicz

 

  • W 2016 r. odbyło się 1 posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. – 7 marca 2016 r.

 

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I PROGRAMOWE

I

IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „ZWIĄZKI POMIĘDZY KULTURĄ POŁUDNIA A PÓŁNOCY – SCHUBERT – CHOPIN – GRIEG, WZAJEMNE INSPIRACJE I REZONANS W MALARSTWIE I LITERATURZE”

Zorganizowano Międzynarodową Wystawę Polskiej Sztuki Współczesnej, malarstwa i rzeźby – XVIII SALON SZTUKI POLART w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

W wystawie wzięli udział: Stanisław Batruch, Roman Banaszewski, Kiejstut Bereżnicki, Anna Berg, Renata Bonczar, Teresa Chomik, Stefan Dousa, Andrzej Guttfeld, Andrzej Makuch, Anna Jelonek-Socha, Bronisław Krzysztof, Krzysztof Kuliś, Wincenty Kućma, Jerzy Nowakowski, Krystyna Nowakowska, Ewa Olszewska-Borys, Agata Poloczek, Adrian Poloczek, Ewa Werszel-Paradowska, Józef Sękowski,Kaja Solecka, Marek Sołtysik, Janusz Jutrzenka Trzebiatowski, Andrzej Ziębliński,Izabella Kierska, Andrzej Pollo, Krzysztof Litwin, Waldemar Świerzy, Jadwiga Rubiś, Ryszard Kaczmarski, Jan Zych.

Komisarz wystawy Ferdynand Nawratil

 

7 kwietnia – 7 maja 2016
Wydano katalog wystawy XVIII SALON SZTUKI POLART 2016

 – 500 egzemplarzy

 

Kwiecień 2016
Wydano Program IV Międzynarodowego Festiwalu „Związki pomiędzy kulturą Południa a Północy /Schubert – Chopin – Grieg/ wzajemne inspiracje i rezonans w malarstwie i literaturze” – 500 egzemplarzy

Wydano Plakaty

Wydano Zaproszenia

Kwiecień 2016
Zorganizowano koncert muzyki kameralnej z udziałem klawesynistki Elżbiety Stefańskiej w Zamku Królewskim w Niepołomicach towarzyszący otwarciu wystawy XVIII Salon Sztuki POLART 7 kwietnia 2016
Zorganizowano Koncert symfoniczny z okazji XXV-lecia Stowarzyszenia Twórczego POLART w Zamku Królewskim w Niepołomicach towarzyszący zamknięciu wystawy XVIII Salon Sztuki POLART:

Sinfonietta Cracovia pod batutą Tadeusza Strugały oraz Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska – fortepian

7 maja 2016
Zorganizowano Koncert muzyki kameralnej ( Malwina Lipiec – harfa, Maria Ołdak skrzypce) w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką – połączony z promocją książki Józefa Lipca Filozofia miłości na tle Wystawy Jednego Dzieła Janusza Trzebiatowskiego – autora prac reprodukowanych w książce.

 

24 maja 2016
Zorganizowano Koncert muzyki kameralnej ( Bogusława Hubisz-Sielska – altówka , Mariusz Sielski – fortepian ) w Zamku Królewskim w Niepołomicach

 

30 maja 2016
Zorganizowano Koncert Finałowy i zamknięcie IV Międzynarodowego Festiwalu ( Renata Żełobowska – fortepian, Mariusz Pędziałek – obój )) w Zamku Królewskim w Niepołomicach

 

27 czerwca 2016
Zbudowano stronę internetową

IV Międzynarodowego Festiwalu „Związki pomiędzy kulturą Południa a Północy   /Schubert – Chopin – Grieg/ wzajemne inspiracje i rezonans w malarstwie i literaturze

powiadomiono media

szczegółową informację z przebiegu wszystkich koncertów  zamieszczono w Piśmie Artystyczno-Literackim HYBRYDA nr 29/2016

 

 
W wydarzeniach wzięli udział wybitni artyści– malarze, rzeźbiarze, muzycy i literaci – należący do Stowarzyszenia Twórczego POLART oraz zaproszeni goście z kraju i zza granicy .

Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem publiczności i mediów – vide informacje w Dzienniku Polskim oraz Magazynie Kraków ( szczegółowe omówienie wystawy XVIII  SALON SZTUKI POLART) , co przyczyniło się do promocji polskiej sztuki współczesnej oraz popularyzacji muzyki poważnej wśród mieszkańców Krakowa i Niepołomic.

 

 

 

 

                                                                                  II

MIEDZYNARODOWY FESTIWAL POLART 2016

 

W okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia 2016 Stowarzyszenie Twórcze POLART wywiązano się w pełni z przyjętego do realizacji zadania publicznego Międzynarodowy Festiwal POLARTU, na który złożyło się:

 

  1. pięć wystaw sztuki współczesnej – Janusza Trzebiatowskiego:

 

a. – 24.05.2016 Wystawa jednego dzieła J J Trzebiatowskiego w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką.

 

b. – 4.11.2016 Wystawa Pejzaż muzyczny J J Trzebiatowskiego w Auli Akademii Muzycznej w Krakowie Florianka.

 

c. – 15.11.2016 Wystawa Malarstwo pastelowe Janusza Trzebiatowskiego w Galerii Lamelli Śródmiejskiego Ośrodka Kultury.

 

d. – 17.11.2016 Retrospektywna Wystawy malarstwa i rzeźby Janusza Trzebiatowskiego w Pałacu Sztuki w Krakowie wraz z promocją katalogu Malarstwo pastelowe Janusza Trzebiatowskiego.

 

e. – 29.11.2016 Wystawa Malarstwo olejne Janusza Trzebiatowskiego w Operze Krakowskiej.

 

Komisarzem wystaw Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego był Ferdynand Nawratil

 

 

  1. siedem koncertów kameralnych:

 

a. – 24.05.2016 Wiosenny Koncert Kameralny w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką. Malwina Lipiec -Rozmysłowicz – harfa i Maria Ołdak – skrzypce / towarzyszący otwarciu Wystawy Jednego Dzieła Janusza Trzebiatowskiego.

 

b. – 30.09.2016 Jesienny Koncert Kameralny w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka – Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Bogusława Hubisz-Sielska – altówka i Mariusz Sielski – fortepian / towarzyszący Salonowi Poezji Janusza Trzebiatowskiego.

 

c. – 14.10.2016 Koncert Organowe lato w Kolegiacie Św. Anny. Krzysztof Latała – organy / z okazji 80. urodzin Janusza Trzebiatowskiego.

 

d. – 4.11.2016 Jesienny Koncert Kameralny w Auli Akademii Muzycznej Florianka/ towarzyszący otwarciu wystawy Pejzaż muzyczny Janusza Trzebiatowskiego. Renata Żełowska- fortepian i Mariusz Pędziałek – obój oraz Kwintet Pawła Wójtowicza z Izabelą Jutrzenka-Trzebiatowską – fortepian /.

 

e – 15.11.2016 Recital gitarowy w Galerii Lamelli Śródmiejskiego Ośrodka Kultury. Jan Oberbek  – gitara klasyczna / towarzyszący otwarciu wystawy Malarstwo pastelowe Janusza Trzebiatowskiego.

 

f. – 17.11.2016 Recital fortepianowy w Pałacu Sztuki w Krakowie. Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska – fortepian / towarzyszący otwarciu Wystawy Retrospektywnej Janusza Trzebiatowskiego.

 

g. – 29.11.2016 Recital fortepianowy w Operze Krakowskiej. Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska – fortepian / towarzyszący otwarciu wystawy Malarstwo olejne Janusza Trzebiatowskiego .

 

 

  1. Wydano katalog wystawy Malarstwo pastelowe Janusza Trzebiatowskiego w nakładzie 500 egzemplarzy.

 

 

INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE w ramach Międzynarodowego Festiwalu POLART 2016

09 lipca 2016 r. Jubileusz 80-lecia Urodzin JANUSZA Jutrzenki Trzebiatowskiego

wystawa „PASTELE” w Galerii Bielańskiej Muzeum Niepodległości w Warszawie.

16 września 2016 r.  spotkanie jubileuszowe i wernisaż wystawy „ RYSUNKI” Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego w Galerii Arc w Chojnicach.

21 listopada 2016 r. wystawa „MEDALE” Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego w Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu

 

Komisarzem wystaw Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego był Ferdynand Nawratil.

PONADTO

13 października 2016 r. Wieczór Pamięci Juliana Kawalca w Klubie Pod Gruszką ŚOK w Krakowie.

 

                                                                                  III

WYDANO DWA KOLEJNE NUMERY HYBRYDY

HYBRYDA 28/2016

HYBRYDA 29/2016

HYBRYDA objęła patronatem medialnym Festiwal Wawel o zmierzchu

IV

ZBUDOWANO NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ STOWARZYSZENIA TWORCZEGO POLART  http://polart-stowarzyszenie.pl/\

NADAL PROWADZONO  www.polart.org.pl

V

OPRACOWANO WNIOSKI O DOTACJE

W 2016 r. Stowarzyszenie Twórcze POLART w Krakowie opracowało, zgłosiło do konkursów i         otrzymało 3  dotacje na realizacje zadań programowych:

a.- z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie na zadanie pt „ IV Międzynarodowy Festiwal „IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „ZWIĄZKI POMIĘDZY KULTURĄ POŁUDNIA A PÓŁNOCY – SCHUBERT – CHOPIN – GRIEG, WZAJEMNE INSPIRACJE I REZONANS W MALARSTWIE I LITERATURZE” w wysokości złotych 25 000,00 zł.

b.- z Urzędu Miasta Krakowa na zadanie pt „MIEDZYNARODOWY FESTIWAL POLART 2016”  w wysokości złotych  30 000,00 zł.

c.- z Urzędu Miasta Krakowa na zadanie „Wydanie i promocja  dwóch kolejnych  numerów  HYBRYDY” czasopisma Stowarzyszenia Twórczego POLART W Krakowie” w wysokości 6 000,00 zł.

Ponadto w grudniu 2016 przygotowano wnioski o dotację na realizację zadań w roku 2017 do  Urzędu Miasta Krakowa na

1 „MIEDZYNARODOWY FESTIWAL POLART 2017”

2 „„Wydanie i promocja  dwóch kolejnych  numerów  HYBRYDA nr 30/2017 i 31/2017”

VI

WYKORZYSTANO OTRZYMANE DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ

I ROZLICZONO JE do 30 grudnia 2016

VII

OPRACOWANO I ZŁOŻONO WNIOSKI  O ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA

Medale GLORIA  ARTIS Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 OTRZYMALI:

– Janusz          Jutrzenka Trzebiatowski.

– Renata         Bonczar,

– Brronisław   Krzysztof,

– Krystyna      Nowakowska,

       – Jan   Oberbek.

VIII

 

USTANOWIONO  Medale XXV-lecia POLARTU

– Elżbieta Stefańska

– Tadeusz  Strugała

– Bogusława Hubisz-Sielska

– Renata Żołobowska-Orzechowska

– Barbara  Ptak

– Malwina Lipiec

IX

Podsumowano  XVIII Salonu Sztuki POLART – wystawy na Zamku w Niepołomicach.

            -. Złoty Medal XVIII Salonu Sztuki –                      Janusz Jutrzenka Trzebiatowski

            – Srebrny Medal XVIII Salonu Sztuki –                  Wincenty        Kućma

            – Brązowy Medal XVIII Salonu Sztuki                   Bronisław       Krzysztof

            -.Wyróżnienia na XVIII Salonie  Sztuki      :

            Stefan             Dousa

            Józef               Sękowski

            Jerzy               Nowakowski

            Jan                  Zych

            Agata              Poloczek