AGATA POLOCZEK

Agata Poloczek urodziła się w Katowicach. Studiowała na Wydziale Konserwacji i
Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Pracowni Malarstwa
profesora Stanisława Wiśniewskiego.
W 2005 roku uzyskała dyplom w Pracowni Konserwacji Malowideł Sztalugowych na
Płótnie.
Brała udział w wystawach zbiorowych w Polsce, Czechach i Holandii. Jest członkiem
Stowarzyszenia Twórczego POLART. Zajmuje się nie tylko konserwacją, ale również
malarstwem, rysunkiem i fotografią. Do wybranych prac konserwatorskich należą; polichromia
w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Żernicy, obrazy i rzeźby w Bazylice
Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, obrazy i rzeźby w klasztorze
O.O. Franciszkanów p.w. Św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej- Gołonogu,
obrazy i rzeźby w Bazylice Najświętszej Marii Panny Anielskiej i Św. Bartłomieja
w Piekarach Ślaskich, obrazy i rzeźby w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Chełmie
Śląskim, obrazy w kościele p.w. Św. Mikołaja w Wilczej, polichromia w klasztorze O.O.
Bonifratrów w Katowicach- Bogucicach, polichromia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie- Łagiewnikach, obrazy i droga krzyżowa w klasztorze Sióstr Jadwiżanek
w Katowicach- Bogucicach, rzeźby ze sceny Ogrójca w kościele p.w. Św. Szczepana
w Katowicach- Bogucicach.