MISJA

STATUT

432109_454335751267456_702611455_n

MISJA

Popieranie i promowanie sztuki najnowszej:

Wystawy

Koncerty

Wieczory poetycko-muzyczne

Spotkania autorskie


Udzielanie pomocy merytorycznej  organizatorom i animatorom kultury.

Gromadzenie i udostępnianie dzieł sztuki oraz dokumentacji z dziedziny sztuki.

Prowadzenie oficyny wydawniczej.

Wydawanie Pisma Artystyczno-Literackiego HYBRYDA