X MIEDZYNARODOWY FESTIWAL

ZWIĄZKI POMIĘDZY KULTURĄ POŁUDNIA A PÓŁNOCY SCHUBERT-CHOPIN-GRIEG

WZAJEMNE INSPIRACJE I REZONANS W MALARSTWIE I LITERATURZE 2022

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO POLART 4 WRZEŚNIA 2022 W MUZEUM NIEPOŁOMICKIM

 Zarząd  Stowarzyszenia Twórczego  POLART ma zaszczyt zaprosić  4 września 2022 r. na godzinę 17³⁰  na doroczne, sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia Twórczego POLART, które poprzedzi otwarcie wystawy malarstwa w  Muzeum Niepołomickim z następującym porządkiem obrad :

    1. Otwarcie Zebrania.

     2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał.

     3. Przyjęcie porządku obrad.

     4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2021.

     5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.

     6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok    2021.

     7. Podjęcie uchwał w sprawach ad. 4 do ad.6

     8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.     

     9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia.                                           

 10. Zamknięcie Zebrania.

    11. Promocja  40 numeru Pisma Artystyczno-Literackiego HYBRYDA

    12. Wręczenie Medali Gloria Artis Członkom Stowarzyszenia Twórczego POLART

z wyrazami szacunku

    Joanna Krupińska-Trzebiatowska

    Prezes S.T.POLART