KONCERT JUBILEUSZOWY XXX-LECIA ST POLART w Filharmonii Krakowskiej

Trzeci raz z rzędu przyjeżdża do Krakowa Andreas Winnen wraz ze swoją orkiestrą

aby zagrać razem z Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska: w poniedziałek 9 .10 w Zamku Królewskim w Niepołomicach i we wtorek 10.10 w Filharmonii Krakowskiej III Koncert fortepianowy Ludwiga van Beethovena. Tę wieloletnią już współpracę zapoczątkował koncert e-moll Chopina zagrany w lipcu 2018 w Kolonii i powtórzony jesienią w Krynicy i w Krakowie. Rok później niemiecki dyrygent, rzecz zdumiewająca, zdecydował się poprowadzić najstarszy w polskiej literaturze muzycznej Koncert fortepianowy Lessela w Filharmonii Lubelskiej, w Pałacu w Łańcucie oraz w Pradze. Po przerwie spowodowanej pandemią, 28 sierpnia i 6 listopada ubiegłego roku zagrali razem w Bonn i w Kolonii I Koncert Beethovena, a od 3 lipca 2023 (Kolonia) występują razem z III Koncertem fortepianowym tego kompozytora – zmieniają się tylko orkiestry, których Winnen prowadzi aż cztery: w Kolonii, w Bonn i we Fryburgu.

IZABELA JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKA I ANDREAS WINNEN

W PAŁACU W ŁAŃCUCIE 9 PAŹDZIERNIKA 2019

24 września 2022 w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ZWIĄZKI POMIĘDZY KULTURĄ POŁUDNIA A PÓŁNOCY SCHUBERT-CHOPIN-GRIEG WZAJEMNE INSPIRACJE I REZONANS W MALARSTWIE I LTERATURZE 2022

Wręczenie Medali Gloria Artis Profesorom Stefanowi Dousie i Zbigniewowi Poradzie

Od lewej: Profesorowie Jerzy Nowakowski i Zbigniew Porada, wicewojewoda Ryszard Pagacz, prof. Stefan Dousa, prezes Joanna Krupińska-Trzebiatowska, prof. Andrzej Ziębliński

Wręczenie Medali XXX Lecia POLART-u

Profesorom Janowi Godłowskiemu, Stefanowi Dousie, Józefowi Lipcowi, Andrzejowi Zięblińskiemu, Mecenasowi Józefowi Mędrali, Kanclerzowi Franciszkowi Gałuszce

Recital fortepianowy Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej

Otwarcie XXII Salonu Sztuki POLART 2022 i przyznanie medali: Wincentemu Kućmie Złotego, Krystynie Nowakowskiej Srebrnego i Andrzejowi Zięblińskiemu Brązowego

X MIEDZYNARODOWY FESTIWAL

ZWIĄZKI POMIĘDZY KULTURĄ POŁUDNIA A PÓŁNOCY SCHUBERT-CHOPIN-GRIEG

WZAJEMNE INSPIRACJE I REZONANS W MALARSTWIE I LITERATURZE 2022

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO POLART 4 WRZEŚNIA 2022 W MUZEUM NIEPOŁOMICKIM

 Zarząd  Stowarzyszenia Twórczego  POLART ma zaszczyt zaprosić  4 września 2022 r. na godzinę 17³⁰  na doroczne, sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia Twórczego POLART, które poprzedzi otwarcie wystawy malarstwa w  Muzeum Niepołomickim z następującym porządkiem obrad :

    1. Otwarcie Zebrania.

     2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał.

     3. Przyjęcie porządku obrad.

     4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2021.

     5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.

     6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok    2021.

     7. Podjęcie uchwał w sprawach ad. 4 do ad.6

     8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.     

     9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia.                                           

 10. Zamknięcie Zebrania.

    11. Promocja  40 numeru Pisma Artystyczno-Literackiego HYBRYDA

    12. Wręczenie Medali Gloria Artis Członkom Stowarzyszenia Twórczego POLART

z wyrazami szacunku

    Joanna Krupińska-Trzebiatowska

    Prezes S.T.POLART