KONCERT JUBILEUSZOWY XXX-LECIA ST POLART w Filharmonii Krakowskiej

IZABELA JUTRZENKA-TRZEBIATOWSKA I ANDREAS WINNEN

XI Międzynarodowy Festiwal

Joanna Krupińska-Trzebiatowska i Wacław Krupiński

cz 1 https://youtu.be/4DVtk2V0qO4

cz 2 https://youtu.be/th8xBr_b6rE

cz 3 https://youtu.be/D7CnchQobXY

23 czerwca 2023 promocja powieści Kiedy miłość była zbrodnią Joanny Krupińskiej-Trzebiatowskiej

Joanna Krupińska-Trzebiatowska

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Twórczego POLART W KLUBIE DZIENNIKARZY POD GRUSZKĄ 24.06.2023

POLART W AKWIZGRAMIE

Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska

XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ZWIĄZKI POMIĘDZY KULTURA POŁUDNIA A PÓŁNOCY SCHUBERT-CHOPIN-GRIEG WZAJEMNE INSPIRACJE I REZONANS W MALARSTWIE I LITERATURZE

KONCERT INAUGURACYJNY W ZAMKU KRÓLEWSKIM W NIEPOŁOMICACH

I W PIĘKNYM KOŚCIELE ŚW APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

JOANNA KRUPIŃSKA-TRZEBIATOWSKA

https://www.youtube.com/@joannakrupinska-nx2qw

https://www.lulu.com/spotlight/joanna-krupinska-trzebiatowska?fbclid=IwAR1sohdi9Qi34wu1ovyIrVV7Uzk

„Kiedy miłość była zbrodnią” kontakt z Autorką: joanna.kt@polart

31 STYCZNIA 2024 W KLUBIE DZIENNIKARZY POD GRUSZKĄ PROMOCJA TRZECIEGO TOMU TRYLOGII KIEDY MIŁOŚĆ BYŁA ZBRODNIĄ – WIKTORIA

SPOTKANIE Z JOANNĄ KRUPIŃSKĄ-TRZEBIATOWSKĄ PROWADZI MICHAŁ PIĘTNIEWICZ

https://www.facebook.com/podgruszka

31 stycznia 2024 w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką Joanna Krupińska-Trzebiatowska i Michał Piętniewicz

 Trilogie „Als Liebe ein Verbrechen war“

Das erste Buch, „Ewa“, erzählt von Danzig (1933-1945) und der Liebe zwischen einem jungen deutschen Anwalt und einem jüdischen Arzt.

Das erste Kapitel wurde bereits ins Deutsche übersetzt. Ich sende die Übersetzung von Mariola Sternahl.

Wenn es möglich sein, das Buch in Deutschland zu präsentieren, wird sie die gesamte Übersetzung anfertigen.

Joanna Krupińska-Trzebiatowska w Klubie Dziennikarzy Pod Gruszką wraz z Józefem Baranem i Michałem Piętniewiczem

KRYSTYNA I JERZY NOWAKOWSCY W NCK

24 września 2022 w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

X MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ZWIĄZKI POMIĘDZY KULTURĄ POŁUDNIA A PÓŁNOCY SCHUBERT-CHOPIN-GRIEG WZAJEMNE INSPIRACJE I REZONANS W MALARSTWIE I LTERATURZE 2022

Wręczenie Medali Gloria Artis Profesorom Stefanowi Dousie i Zbigniewowi Poradzie

Od lewej: Profesorowie Jerzy Nowakowski i Zbigniew Porada, wicewojewoda Ryszard Pagacz, prof. Stefan Dousa, prezes Joanna Krupińska-Trzebiatowska, prof. Andrzej Ziębliński

Wręczenie Medali XXX Lecia POLART-u

Profesorom Janowi Godłowskiemu, Stefanowi Dousie, Józefowi Lipcowi, Andrzejowi Zięblińskiemu, Mecenasowi Józefowi Mędrali, Kanclerzowi Franciszkowi Gałuszce

Recital fortepianowy Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej

Otwarcie XXII Salonu Sztuki POLART 2022 i przyznanie medali: Wincentemu Kućmie Złotego, Krystynie Nowakowskiej Srebrnego i Andrzejowi Zięblińskiemu Brązowego

X MIEDZYNARODOWY FESTIWAL

ZWIĄZKI POMIĘDZY KULTURĄ POŁUDNIA A PÓŁNOCY SCHUBERT-CHOPIN-GRIEG

WZAJEMNE INSPIRACJE I REZONANS W MALARSTWIE I LITERATURZE 2022

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO POLART 4 WRZEŚNIA 2022 W MUZEUM NIEPOŁOMICKIM

 Zarząd  Stowarzyszenia Twórczego  POLART ma zaszczyt zaprosić  4 września 2022 r. na godzinę 17³⁰  na doroczne, sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia Twórczego POLART, które poprzedzi otwarcie wystawy malarstwa w  Muzeum Niepołomickim z następującym porządkiem obrad :

    1. Otwarcie Zebrania.

     2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał.

     3. Przyjęcie porządku obrad.

     4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2021.

     5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.

     6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok    2021.

     7. Podjęcie uchwał w sprawach ad. 4 do ad.6

     8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.     

     9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia.                                           

 10. Zamknięcie Zebrania.

    11. Promocja  40 numeru Pisma Artystyczno-Literackiego HYBRYDA

    12. Wręczenie Medali Gloria Artis Członkom Stowarzyszenia Twórczego POLART

z wyrazami szacunku

    Joanna Krupińska-Trzebiatowska

    Prezes S.T.POLART