X MIEDZYNARODOWY FESTIWAL

ZWIĄZKI POMIĘDZY KULTURĄ POŁUDNIA A PÓŁNOCY SCHUBERT-CHOPIN-GRIEG

WZAJEMNE INSPIRACJE I REZONANS W MALARSTWIE I LITERATURZE 2022

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO POLART 4 WRZEŚNIA 2022 W MUZEUM NIEPOŁOMICKIM

 Zarząd  Stowarzyszenia Twórczego  POLART ma zaszczyt zaprosić  4 września 2022 r. na godzinę 17³⁰  na doroczne, sprawozdawcze Zebranie Stowarzyszenia Twórczego POLART, które poprzedzi otwarcie wystawy malarstwa w  Muzeum Niepołomickim z następującym porządkiem obrad :

    1. Otwarcie Zebrania.

     2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał.

     3. Przyjęcie porządku obrad.

     4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w roku 2021.

     5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2021.

     6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok    2021.

     7. Podjęcie uchwał w sprawach ad. 4 do ad.6

     8. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.     

     9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia.                                           

 10. Zamknięcie Zebrania.

    11. Promocja  40 numeru Pisma Artystyczno-Literackiego HYBRYDA

    12. Wręczenie Medali Gloria Artis Członkom Stowarzyszenia Twórczego POLART

z wyrazami szacunku

    Joanna Krupińska-Trzebiatowska

    Prezes S.T.POLART

IX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ZWIĄZKI POMIĘDZY KULTURĄ POŁUDNIA A PÓŁNOCY SCHUBERT-CHOPIN-GRIEG WZAJEMNE INSPIRACJE I REZONANS W MALARSTWIE I LTERATURZE 2021

WIELICZKA – MOGILANY – DREZNO

11 września 2021 JESIENNE ZGROMADZENIE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

W DWORZE KONOPKÓW W MOGILANACH

XXX -lecie POLART-u

85-lecie Prezesa Honorowego Janusza Trzebiatowskiego

PROMOCJA HYBRYDY NR 39/2021

Jubileusz 85.lecia Janusza Trzebiatowskiego

Promocja HYBRYDY NR 38 /2021

DREZNO MUZEUM KRASZEWSKIEGO

  • Koncert Finałowy w Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Continue reading

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 18 WRZEŚNIA 2020 W WILLI DECJUSZA

119885926_3655578287785505_1618325187050728260_oIMG_5183

GLORIA ARTIS

na wniosek Stowarzyszenia Twórczego POLART Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przyznał z okazji XXX-lecia działalności POLART-u aż cztery medale GLORIA ARTIS –                    prof. Bogusławie Hubisz-Sielskiej, prof. Renacie Żełobowskiej-Orzechowskiej, Markowi Sołtysikowi i Adrianowi Poloczkowi oraz jedną odznakę Zasłużony Kulturze  Barbarze Korta-Wyrzyckiej.

 

VIII Międzynarodowy Festiwal Związki pomiędzy Kulturą Południa a Północy Schubert-Chopin-Grieg. Wzajemne inspiracje i rezonans w malarstwie i literaturze 2020

 

 

119888459_3655626551114012_520096797107269889_n

Recital fortepianowy prof. Renaty Żełobowskiej-Orzechowskiej