ZAMEK KRÓLEWSKI W NIEPOŁOMICACH 7 – 04 – 2016

baner int

Kraków, 6 kwietnia 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO POLART
Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU

1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Twórczego POLART
W dniu 14 stycznia 2015 dokonało wyboru nowych władz.
W skład Zarządu weszli:
Joanna Krupińska-Trzebiatowska – prezes
Jerzy Jan Nowakowski – wiceprezes
Andrzej Ziębliński – Wiceprezes
Stefan Dousa – Wiceprezes
Franciszek Gałuszka – Skarbnik
Ferdynand Nawratil – Sekretarz
Józef Lipiec – Członek Zarządu
Marta Patena – Członek Zarządu
Bolesław Faron – Członek Zarządu
Jan Poprawa – Członek Zarządu
Józef Kazimierz Mędrala – Członek Zarządu
Renata Bonczar-Poloczek – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Joanna Greguła
Ewa Okoń-Horodyńska
Janina Mędrala
Marzena Pierścionek

2. Zarząd, po ukonstytuowaniu w dniu 14 stycznia 2015, opracował plan działania na rok 2015, przyjmując jako główne zadanie realizację III edycji Międzynarodowego Festiwalu Związki pomiędzy kulturą południa a północy – Schubert-Chopin-Grieg – wzajemne inspiracje i rezonans w malarstwie i literaturze
3. W ramach festiwalu zorganizowano:
I. Wystawę malarstwa Kai Soleckiej w Rubinstein Residence w Krakowie – wernisaż 21.06. 2015
II. Wieczór autorski Krzysztofa Jeżewskiego i Mai Noval w Rubinstein Residence w Krakowie
– 26 czerwca 2015
III.. Recital fortepianowy Izabeli Jutrzenka-Trzebiatowskiej w Instytucie im. Józefa Bema w Budapeszcie – 5 września 2015
IV. Wystawę rzeźby w brązie Stefana Dousy i batików Jolanty Darowskiej-Dousa w galerii Polsko-Austriackiego Towarzystwa Kulturalnego „Takt” w Wiedniu
V. Promocję książki Joanny Krupińskiej-Trzebiatowskiej ZDRADA w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką w Krakowie – 12.11.2015
Ponadto:
4. Wydano trzy kolejne numery Pisma Artystyczno-Literackiego HYBRYDA:
Nr. 25/ 2015 , Nr 26/ 2015, Nr. 27/ 2015
5. HYBRYDA podjęła patronatem medialnym Festiwal Wawel o Zmierzchu na prośbę Grupy Twórczej Castello
6. Opracowano trzy wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu ofert, z których tylko jeden – wydanie dwóch kolejnych numerów Pisma Artystyczno-Literackiego HYBRYDA – uzyskał wsparcie finansowe Urzędu Miasta Krakowa w kwocie 7 000 złotych.
Prezes Zarządu
Joanna Krupińska-Trzebiatowska