STEFAN DOUSA

 

 

Prof. Stefan Dousa urodził się 11 listopada 1945 roku w Będzinie. Od 1946 r. mieszkał we Wrocławiu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową oraz w 1964 roku Liceum Sztuk Plastycznych.
W latach 1964-70 studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni profesora Jerzego Bandury. Od 1971 roku pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w Pracowni Rzeźby, najpierw jako asystent, adiunkt od 1977 roku i docent od roku 1989. W 1997 roku otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Jego twórczość to rzeźba monumentalna, kameralna, medalierstwo, malarstwo witrażowe jak i grafika w technikach własnych. Bogaty dorobek realizacji pomnikowych i medalierskich w kraju i za granicą. Wieloletni Szef Rady Programowej Galerii PK. Jest jednym z twórców najlepszych polskich medali.
Stefan Dousa, to rzeźbiarz o wielkim i niekwestionowanym dorobku, laureat prestiżowych nagród i autor znaczących wystaw. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych oraz wystaw indywidualnych w Polsce oraz Australii, Niemczech, Włoszech, Węgrzech, Słowacji, Czechach, Anglii i USA, uważa Zdzisław Olszanowski, Dyrektor Muzeum Medalierskiego we Wrocławiu. Prace swe prezentował na ponad 40 wystawach indywidualnych w Krakowie, Melbourne 1979, Adelaide 1979, Berlinie 1981, Normbergii 1986, Heidelberg 1989, Koningstein 1990, Mediolanie 1989, Budapeszcie 1991, Opole 1993-1994, Darmstadt 1995, Wrocław 1999, Myślenice 2000, Florencji 2002, Rzymie 2002, Kremnica 2003, Adelsdorf 2004.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, m. in.: Kuba, Ravenna, Madrid, Barcelona, Dortmund, Budapeszt, Moskwa, Dusseldorf 1978, Stockholm, Chicago 1979, FIDEM Congress of the International Medal Federation, Lisbon, West Germany 1980-1988, Londyn 1982, Normbergia 1982, „Medalierstwo Krakowskie”, Mundek, Niemcy, 1987; „Sztuka Polska”, Detroit, USA, 1987;„Artyści ZPAP Kraków”, Norymberga, Niemcy, 1987; I Biennale Internacional De Medalha Contemporanea, Portugalia, 2000; Dante Europeo – XIV Biennale, Rawenna, Włochy, 2003; III Bienal Internacional de Medalha Contemporanea, Seixal, Portugalia, 2004; Znad Dunaju, Wełtawy i Wisły, Slovackie Muzeum u Uherskem Hradisti, Czechy, 2004; XXXI Kongres FIDEM w Tampere, Finlandia, 2010. Ważniejsze nagrody: Medal ZPAP, Wrocław; Stypendium Ministra Kultury I Sztuki, 1971-1978; Konkurs na „Pomnik W.Broniewskiego”, (wyróżnienie), 1972; Nagroda „DRN Kraków – Śródmieście” 1976; Biennale Małych Form Rzeźbiarskich (medal), Poznań, 1977; Medal na Festiwal Piosenki ( I i II nagroda ), Tarnów, 1977; Biennale Dantego, Ravenna (Złoty Medal Giacomo Manzu),1977; Konkurs „Pomnik Chrystusa Zbawiciela Świata” (I nagroda), Kielce, 2000; Konkurs „Ekspozycja Zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie” (I nagroda, zespół), 2001; Konkurs „Medal 750-lecie lokacji Miasta Krakowa” (I nagroda, realizacja) Kraków, 2000r.