ANDRZEJ ZIĘBLIŃSKI

 

Prof. dr hab. Andrzej Ziębliński – artysta sztuk wizualnych, projektant – ur. 1946 w Krakowie
– po ukończeniu Technikum Geologicznego w Krakowie w 1965 roku, studiował w
Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki, malarstwo w pracowni prof.
Wacława Taranczewskiego – dyplom w 1971 roku, malarstwo architektoniczne w pracowni
prof. Janiny Kraupe – Świderskiej. Pedagogiem jest w ASP w Krakowie od 1971 roku.
W 1993 otrzymał tytuł naukowy profesora, a od 1996 jest profesorem zwyczajnym. Od
1987 kieruje Katedrą Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie.
Od 1999 do 2005 i od roku 2012 do 2016 był dziekanem (3 kadencje) Wydziału
Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W uczelni jako senator wielu kadencji pełnił wiele
funkcji m.in. Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, Przewodniczącego
Uczelnianej Rady Jakości Kształcenia Artystycznego do 2016 roku. Pracuje twórczo
w zakresie malarstwa, projektowania graficznego, malarstwa architektonicznego i witraży.
Kierował zespołami realizującymi prace projektowe i artystyczno-badawcze z zakresu
kształtowania środowiska wizualnego oraz projektowania kolorystyki i informacji wizualnej
m.in. w architekturze i przemyśle. Bierze udział w sympozjach artystycznych i naukowych
– międzynarodowych i krajowych spotkaniach twórczych – odbył wiele podróży artystycznych.
Realizował wiele wystaw sztuki, ogólnopolskich i międzynarodowych, w kraju i za
granicą. Brał udział w ponad 210 wystawach zbiorowych oraz miał 30 indywidualnych,
m.in. w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Austrii, w Turcji, w Anglii, w Chile, w
Kanadzie, w Szwecji, w USA itd. Prace artysty znajdują się w wielu muzeach i galeriach
m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Poznaniu, w muzeum im. M. Kopernika w
Toruniu, w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, w MCSW Elektrownia w Radomiu, W
Muzeum ASP w Krakowie, w wielu instytucjach i placówkach dyplomatycznych oraz bankach, a także kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień
m.in w 1993 – Nagroda I stopnia, Ministra Kultury i Sztuki R.P. za wybitne osiągnięcia
artystyczne i dydaktyczne. W roku 1999 nagrodę zespołową I stopnia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego R.P. za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i artystyczne
dla zespołu Katedry, którą kieruje prof. Andrzej Ziębliński. W uczelni parokrotnie laureat
nagrody Rektorskiej I stopnia, ostatnio w 2016 r. W roku 1999 odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi, w 2005 Medalem Edukacji Narodowej, a w roku 2010 medalem Honoris
Gratia. W 2013 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.